पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय

दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल,
प्लॉट नं. सी-26/27,
”ई” ब्लॉक, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा(पुर्व),
मुंबई – 400 051.
टेली: (022) 6144 8112/154
फ़ैक्स: (022) 6144 8181/8110

ई-मेल: wro@ecgc.in